Naar inhoud

E-loket

Burgerzaken: laatste wilsbeschikking

Alle personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente kunnen bij de dienst burgerzaken aangeven hoe men wil begraven of gecremeerd worden.