Naar inhoud

E-loket

Burgerzaken: attesten en uittreksels bevolkingsregister

U kunt verschillende attesten en uittreksel uit het bevolkingsregister kosteloos verkrijgen:

 • bewijs van woonst
 • samenstelling van het gezin
 • inschrijving op adres
 • levensbewijs
 • nationaliteitsbewijs (enkel voor Belgen)
 • historiek van de adressen
 • bewijs aangifte adreswijziging
 • historiek burgerlijke staat
 • bewijs aangifte vertrek naar het buitenland
 • attest laatste wilsbeschikking
 • attest verklaring afstand van organen