Naar inhoud

E-loket

Burgerzaken: reistoelating minderjarige

Voor minderjarigen die zonder hun ouders naar het buitenland vertrekken moet er bij de dienst bevolking van de gemeente een meertalige volmacht aangevraagd worden.

Opgelet! de handtekening van de ouder op het document moet bij de dienst burgerzaken gelegaliseerd worden.
Pas dan is het document geldig!