Naar inhoud

E-loket

Burgerzaken: wettelijke samenwoning

Personen die samenwonen kunnen dit laten registreren in het bevolkingsregister.  Beide personen moeten aanwezig zijn voor de registratie.