Naar inhoud

Openingsuren & contact

Secretarie en communicatie

Vandaag: 8.30 - 12 uur

In de namiddag op afspraak.

adres
Heyvaertlaan 188470 Gistel
Stratenplan
Wegbeschrijving
tel.
059 27 02 16
fax
059 27 02 46
e-mail
secretarie@gistel.be

Klachtenbehandeling

De burger krijgt een luisterend oor als hij of zij niet tevreden is met de gemeentelijke dienstverlening. Vaak kan hierdoor de escalatie van een conflict voorkomen worden. Het gemeentebestuur en de gemeentediensten krijgen op deze manier ook de kans om eigen fouten recht te zetten en de werking te verbeteren.

Wat is een klacht?
Een klacht die in aanmerking komt voor de klachtenprocedure is een uiting van duidelijke ontevredenheid van een burger over de gemeentelijke dienstverlening. Dit kan gaan over de manier waarop de burger behandeld is, de manier waarop een dienstverlening is uitgevoerd (of niet uitgevoerd), of de termijn waarop het (niet) is uitgevoerd.

Wat is geen klacht?
De klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities. Het gaat ook niet over algemene klachten over de regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid of over beleidsvoornemens of -verklaringen.

Waar kunt u een klacht indienen? 
U kunt uw klacht schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Heyvaertlaan 18 in 8470 Gistel of elektronisch via het e-loket.  De klachtencoördinator zal tijdens de hele procedure waken over de objectiviteit, de behandelingstermijnen en de te volgen procedure.

E-loket