Naar inhoud

Openingsuren & contact

Secretarie en communicatie

Vandaag: 8.30 - 12 uur

In de namiddag op afspraak.

adres
Heyvaertlaan 188470 Gistel
Stratenplan
Wegbeschrijving
tel.
059 27 02 16
fax
059 27 02 46
e-mail
secretarie@gistel.be
Wie werkt op deze dienst?

Meer info

Secretarie en communicatie

-

Secretarie
De secretarie organiseert het beleidsplanningsproces, zorgt voor de bundeling en afwerking van beleidsdocumenten enerzijds en van beleidsrapporten anderzijds. 

De secretarie vormt het centrum van de gemeentelijke administratie. 
Alle voorbereiding en opvolging t.a.v. de zittingen van het college van burgemeester en schepenen enerzijds en van de gemeenteraad anderzijds wordt er gecoördineerd en afgewerkt.
De secretarie behartigt het beleidsdomein lokale economie. 

   
Communicatie
De dienst communicatie staat voor een kwaliteitsvolle interne en externe communicatie. De dienst heeft als doel de burger maximaal te informeren ter bevordering van zijn integratie en levenskwaliteit in de gemeente.
De belangrijkse communicatieinstrumenten zijn de gemeentelijke website en het periodiek gemeentelijk informatieblad. 

ICT
Geen professionele, gemeentelijke organisatie zonder een goede ICT - onderbouw.
De gemeente Gistel heeft een informaticus in dienst die zowel voor de ICT van de gemeente als voor de ICT van het OCMW instaat.   

Waarvoor kunt u op deze dienst terecht?