Naar inhoud

Praktisch

Landbouwraad

Landbouwraad

  • De landbouwraad is een adviserend orgaan, dat als officieel erkende woordvoerder van de land- en tuinbouwbelangen beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak, die de land- en tuinbouw aanbelangen.
  • De raad kan duurzame oplossingen suggereren voor de problemen die zich in de land- en tuinbouwsector voordoen.
  • De landbouwraad heeft de opdracht om de samenwerking tussen de verschillende landbouworganisaties te bevorderen.
  • De landbouwraad moet bovendien alles in het werk stellen om de dialoog met andere belangengroepen en sociale organisaties te stimuleren en duurzame oplossingen uit te werken voor de problemen die zich stellen.
  • De landbouwraad heeft niet tot taak de behandeling van stedenbouwkundige dossiers en milieuvergunningsaanvragen te adviseren.

 

Klik rechts op 'Samenstelling' voor de contactgegevens van de voorzitter en de secretaris.