Naar inhoud

Praktisch

Erfgoedcel

Erfgoedcel

De erfgoedcel heeft als doel:

  • zorg te dragen voor het onroerend, roerend en immaterieel erfgoed in de gemeente;
  • de belangstelling voor het lokale erfgoed bij de bevolking te stimuleren;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de lokale erfgoedorganisaties;
  • het lokaal erfgoed, in zijn meest ruime betekenis, een plaats te geven in het gemeentelijk besluitvormingsproces;
  • het verzamelen, bewaren en inventariseren van het erfgoed te stimuleren en het organiseren en het ondersteunen van ontsluitings- en sensibiliseringsprojecten rond dat erfgoed;
  • het stimuleren tot samenwerking met de lokale en regionale toeristische actoren om het erfgoed te promoten bij toeristische projecten;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten door het lidmaatschap van het regionaal erfgoedoverlegplatform Ginter.

 

Klik rechts op 'Samenstelling' voor de contactgegevens van de voorzitter en de secretaris.