Naar inhoud

Praktisch

Noord-Zuidwerkgroep

Noord-Zuidwerkgroep

  • In het kader van een duurzaam beleid (op sociaal, ecologisch en economisch vlak) wordt bij de aankoop van producten aandacht besteed aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden. Voor koffie en fruitsap zal de gemeente beroep doen op leveranciers die worden gecertificeerd door Max Havelaar, het keurmerk voor eerlijke handel of door een gelijkwaardig keurmerk.
  • In de interne en externe communicatie zal de gemeente aandacht besteden aan een duurzaam aankoopbeleid en op deze manier de informatie- en sensibilisatieopdracht uitvoeren.
  • Er werd een werkgroep Noord Zuid opgericht en met succes behaalden we ondertussen de titel van Fair Trade gemeente.  We blijven participatie-projecten uitwerken. Projecten die in aanmerking komen kunnen een subsidie krijgen. De subsidie kan aangevraagd worden door personen en verenigingen in Gistel die werken rond de Noord-Zuidproblematiek. Via deze subsidie kan er ook steun geven worden aan projecten in ontwikkelingsgebieden. Op die manier wordt ook het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Gistel verstevigd. 

Klik rechts op 'Samenstelling' voor de contactgegevens van de voorzitter en de secretaris.