Naar inhoud

Praktisch

Gecoro

Gecoro

Gecoro is de afkorting van gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 

De Gecoro adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften.

Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening.
En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

 

Klik rechts op 'Samenstelling' voor de contactgegevens van de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris.