Naar inhoud

Taxivergunningen

Uitbaters van een taxibedrijf of een bedrijf gespecialiseerd in de dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moeten over een vergunning beschikken. Deze vergunningen hebben een geldigheid van 5 jaar.
De vergunning voor een taxibedrijf wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen waar het bedrijf zijn maatschappelijke zetel heeft.

Wetgeving
• Het decreet op de Basismobiliteit decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, met latere wijzigingen.
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, met latere wijzigingen.

Voor het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (verder VVB) heb je een vergunning nodig van de stad, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Die vergunning moet minstens één voertuig bevatten.
Een vergund taxivoertuig of een voertuig dat gebruikt wordt voor een dienst voor het verhuren van voertuigen of ceremoniewagens zijn te herkennen aan de geplastificieerde kaart opgemaakt door het stadsbestuur.

U kunt de volledige tekst vinden op de website van Wegen Vlaanderen

Overzicht