Aankondiging concessie kinderdagverblijf OC Oud Stadhuis

OPROEP TOT KANDIDATEN VOOR EEN CONCESSIE VAN OPENBARE DIENST VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN KINDERDAGVERBLIJF VOOR BABY’S EN PEUTERS OC OUD STADHUIS, HOOGSTRAAT 1 , 8470 GISTEL

 

De stad Gistel zoekt kandidaten voor het organiseren van een kinderdagverblijf voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar in het OC Oud Stadhuis, Hoogstraat 1 in 8470 Gistel.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 juli 2024 om het pand in de Hoogstraat 1 in Gistel volledig in concessie te geven voor het organiseren van een kinderdagverblijf voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar en dit voor een periode van 27 jaar.

De voorwaarden waartegen de concessie zal worden verleend zijn opgenomen in de Leidraad Marktbevraging voor het afsluiten van een concessie voor de organisatie van een kinderdagverblijf voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar, eveneens goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 4 juli 2024.

De Leidraad Marktbevraging met bijlagen en inschrijvingsformulier kan gedownload worden op de gemeentelijke website www.gistel.be of gratis te bekomen op aanvraag per mail aan sven.casteleyn@gistel.be

Het concessievoorstel kan op de volgende manieren bezorgd worden:

1. Aangetekend versturen

Het concessievoorstel wordt in een enveloppe gestoken met vermelding: Concessievoorstel

Kinderdagverblijf baby’s en peuters OC Oud Stadhuis. Deze enveloppe steekt u in een

nieuwe omslag en verstuurt u aangetekend naar:

Stad Gistel

t.a.v. college van burgemeester en schepenen

Heyvaertlaan 18

8470 Gistel


2. Afgeven aan het onthaal van het administratief centrum

Het concessievoorstel zit in een gesloten enveloppe met vermelding: Concessievoorstel

kinderdagverblijf baby’s en peuters OC Oud Stadhuis. Er wordt een ontvangstbewijs

meegegeven.

De concessievoorstellen dienen het bestuur te bereiken ten laatste op 27 augustus 2024 om 12 uur.

Door het indienen van een concessievoorstel aanvaarden de kandidaten de inhoud van de

concessieleidraad en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze beschreven is.

Hierdoor aanvaarden zij de algemene voorwaarden.

Dit concessievoorstel heeft een verbintenistermijn van 90 kalenderdagen.

Er worden geen kosten in verband met de opmaak van een concessievoorstel door de

gemeente vergoed.

Gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2024 10.25 u.