Aanleg riolering Moerestraat - Beekstraat

Algemene info

In samenwerking met Fluvius wordt er in de Moerestraat en de Beekstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Daarbij zal de wegenis volledig heringericht worden.

Op dit moment is studiebureau Sweco bezig met de aanbestedingsprocedure.