Aanleg riolering Moerestraat - Beekstraat

Algemene info

In samenwerking met Fluvius wordt er in de Moerestraat en de Beekstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Daarbij zal de wegenis volledig heringericht worden.

De werken werden gegund aan de firma APK-wegenbouw uit Geel en zijn gestart op 15 juni 2020.

De rioleringswerken in het zuidelijke deel van de Moerestraat zijn afgerond. Momenteel wordt er in de Beekstraat gewerkt. Tegen het einde van de maand maart zou ook in de Beekstraat het asfalt moeten geplaatst zijn.

Op 12 april wordt gestart met de werken in het noordelijke deel van de Moerstraat. De Provincieweg zal voor een periode van maximum 3 weken afgesloten worden voor het verkeer om de riolering op het kruispunt van de Provincieweg en de Moerestraat aan te leggen. 

Mobiliteit tijdens de werken:

Tijdens de werken zullen er een aantal verkeersbeperkingen gelden. De aannemer zal de vereiste verkeerssignalisatie plaatsen.