Aanleg riolering Moerestraat - Beekstraat

Algemene info

In samenwerking met Fluvius wordt er in de Moerestraat en de Beekstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Daarbij zal de wegenis volledig heringericht worden.

Op dit moment is het openbaar onderzoek m.b.t. de omgevingsvergunning lopende tot 4 april 2019.