Aanleg riolering Moerestraat - Beekstraat

Algemene info

In samenwerking met Fluvius wordt er in de Moerestraat en de Beekstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Daarbij zal de wegenis volledig heringericht worden.

De werken werden gegund aan de firma APK-wegenbouw uit Geel en zijn gestart op 15 juni 2020.

In de week van 12 april start de laatste fase van de riolering- en wegenwerken in de Moerestraat en de Beekstraat. Op het kruispunt van de Moerestraat en de Provincieweg worden enkele voorbereidende werken uitgevoerd. Om die werken te kunnen uitvoeren worden er op het kruispunt verkeerslichten geplaatst.

Op maandag 19 en dinsdag 20 april wordt in het zuidelijke deel van de Moerestraat en in de Beekstraat de toplaag van de asfaltverharding aangelegd. Als deze werken voltooid zijn, wordt het kruispunt Moerstraat – Provincieweg voor een periode van 3 weken volledig afgesloten. Het verkeer zal moeten omrijden via de Leugenboomstraat (Halve Bareel), zie plannetje hieronder.

Het is de bedoeling dat alle werken voltooid zijn tegen het bouwverlof in juli 2021.

Mobiliteit tijdens de werken:

Tijdens de werken zullen er een aantal verkeersbeperkingen gelden. De aannemer zal de vereiste verkeerssignalisatie plaatsen.