Aanvraag tijdelijk parkeerverbod

Klik en regel snel

Omschrijving

Als u werken wilt uitvoeren, verbouwen, een container plaatsen of een verhuiswagen parkeren en daarvoor een stukje van het openbaar domein moet innemen (parkeerverbod), heeft u een toelating inname openbaar domein (met de nodige parkeerborden) nodig.

Aanvragen

Wie moet de aanvraag indienen?

 • De persoon die de werken (plaatsen container, kraan ...) uitvoert (meestal een aannemer) doet de aanvraag.

Wanneer?

 • Minstens 7 werkdagen voor de inname (dag van de aanvraag en uitvoering zijn niet inbegrepen in deze timing). Een verkorte termijn van minstens 3 werkdagen is mogelijk, maar dit heeft een bijkomende retributie als gevolg.
 • Minstens 10 werkdagen (dag van de aanvraag en uitvoering zijn niet inbegrepen in deze timing) voor de inname als er hinder is voor voetgangers, fietsers of autoverkeer. In dit geval is immers een signalisatiemachtiging vereist. 
  • Hinder betekent dat de normale verkeerssituatie wijzigt door de inname van het openbaar domein (vb. smallere doorgang op het fiets- of voetpad of de rijweg).
  • Als de inname enkel gebeurt op een plaats waar normaal kan of mag geparkeerd worden, beschouwen wij dit als niet hinderlijk.
  • Bij een inname met verkeershinder moet u een signalisatieplan opmaken. Het team Infrastructuur - Mobiliteit en verkeer levert de signalisatiemachtiging af samen met de toelating voor de inname.
   • Informatie nodig voor de opmaak van een signalisatieplan?
    Contacteer het team Infrastructuur - Mobiliteit en verkeer op het nummer 059 27 02 22 of mail naar verkeer-veiligheid@gistel.be.
   • Wat is een signalisatiemachtiging?
    Een signalisatiemachtiging verleent u de toelating om signalisatie te plaatsen op het openbaar domein. De signalisatie is nodig om de tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie aan te duiden. Daarom moet u bij aanvraag voor een inname openbaar domein met verkeershinder altijd een plan toevoegen waarop staat welke signalisatie er zal geplaatst worden. U krijgt deze machtiging samen met uw toelating inname openbaar domein.

Hoe kunt u de inname aanvragen?

 • U vult het online aanvraagformulier in:

Ga naar het aanvraagformulier

 • Beschikt u niet over een computer of ervaart u problemen bij het invullen van het aanvraagformulier, dan bent u op afspraak welkom in het AC.
 • Zolang een aanvraag niet is toegekend kan deze indien niet-correct door ons aangepast worden, dit kan een prijswijziging veroorzaken. Vb. minimum vereiste oppervlakte voor een container is 10m x 2m of twee parkeerplaatsen, minimum vereiste oppervlakte voor een verhuiswagen/vrachtwagen/werfwagen is 10m x 2m of twee parkeerplaatsen.
 • Toegekende aanvragen kunnen niet meer aangepast worden (behalve de aanvangsdatum).
 • Een lopende aanvraag kan ook steeds verlengd worden, let wel op de verlenging moet aangevraagd worden één dag voor de einddatum van de vergunning.

Waar kunt u verkeerssignalisatie huren of kopen?

 • Bij een inname met verkeershinder moet de tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie aangeduid worden met signalisatie en dit conform de signalisatiemachtiging.
 • De stad ontleent geen verkeerssignalisatie (uitgezonderd parkeerverbodssignalisatie). U kunt hiervoor terecht bij een private signalisatiefirma.

Hoe ontleent en/of plaatst u parkeerverbodssignalisatie?

Parkeerverbodsborden en toebehoren (rubberen voeten) kunt u, op vertoon van de toelating inname openbaar domein, gratis aanvragen bij de werkliedenploeg. Zij plaatsen de borden en halen die terug op.

Hieronder kunt u het retributiereglement downloaden.