Adresopzoekingen

Bent u op zoek naar het adres van iemand? De dienst burgerzaken mag dit maar in een beperkt aantal gevallen geven. Privégegevens zijn bij wet beschermd. 

Strenge voorwaarden

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verbiedt dat er zomaar informatie uit het bevolkingsregisters doorgegeven wordt. Enkel voor bijvoorbeeld een rechtsprocedure of een ingebrekestelling kunt u op schriftelijk en gemotiveerd verzoek een uittreksel krijgen.

Eigen gegevens

Iedereen kan een uittreksel of attest krijgen als de informatie die het bevat op hem of haar van toepassing is. U kunt uw eigen gegevens ook raadplegen en attesten afdrukken op mybelgium.be en op mijn dossier.

Niet toegelaten opzoekingen

  • aanvragen van burgers over niet-verwante derden (bijvoorbeeld in het kader van (school)reünies);
  • aanvragen van redacties van bijvoorbeeld televisieprogramma's of kranten;
  • aanvragen van vrijetijdsorganisaties die adresgegevens van een bepaalde doelgroep vragen (bijvoorbeeld een jeugdbeweging die de adressen vraagt van alle zesjarigen in een bepaalde buurt).

Als u een dringende boodschap hebt voor iemand uit de gemeente waarvan u het adres niet hebt, dan kan de dienst burgerzaken er wel voor zorgen dat uw brief wordt doorgestuurd. De persoon in kwestie kan dan zelf kiezen om met u contact op te nemen.