Centrumraad

De centrumraad heeft als opdracht om advies uit te brengen over de algemene werking van het lokaal dienstencentrum.

Bent u vrijwilliger of gebruiker, bent u op de hoogte van het reilen en zeilen van het dienstencentrum? Dan telt jouw stem! Kom gerust mee vergaderen.

Ook u kunt helpen meedenken aan de algemene werking van ons lokaal dienstencentrum, ideeën aanreiken en uitwerken voor nieuwe activiteiten, advies geven, … Kortom, deel uitmaken van onze grote familie!

De adviesraad vergadert minimaal vier keer per jaar.

Samen bouwen we aan een zorgzame buurt.

Volgend overleg: donderdag 21 december 2023 om 9u in de Zonnewijzer!