Adviesmoment de Zonnewijzer

Het adviesmoment heeft als opdracht op eigen initiatief of op verzoek van de centrumleider advies uit te brengen over de algemene werking van het lokaal dienstencentrum.

Dat houdt in dat de deelnemers zich uitspreken over alle vormen van dienstverlening die ingericht of verstrekt worden, over het activiteitenprogramma, over de algemene werking en over het jaarverslag.

Het adviesmoment is samengesteld uit minstens negen leden, onder wie de centrumleider, een vertegenwoordiger namens de lokale ouderenadviesraad en minstens vijf gebruikers van het centrum. De adviesraad vergadert minimaal vier keer per jaar.

Ook u kunt helpen meedenken aan de algemene werking van ons lokaal dienstencentrum, ideeën aanreiken en uitwerken voor nieuwe activiteiten, advies geven, … Kortom, deel uitmaken van onze grote familie!

Interesse? Kom naar het adviesmoment en laat uw stem horen!

Meer info

Het adviesmoment gaat door op:

  • vrijdag 10 oktober 2020
  • Vrijdag 11 december 2020