Adviesraden

Een maximale integratie en participatie van onze inwoners aan het maatschappelijk leven is een pijler uit de visienota van de gemeenteraad die is aangenomen in zitting van 9 mei 2019. De oprichting en ondersteuning van gemeentelijke adviesorganen is een instrument om deze visie te vertalen. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 6 juni 2019 verschillende raden opnieuw opgericht als inspraak- en participatieorgaan voor de bestuursperiode 2019 – 2024.