Naar inhoud

Adviesraden

De gemeenteraad kan adviesraden oprichten.


Het doel van de adviesraden is zowel de individuele burger als de georganiseerde burger inspraak geven in het gemeentelijk beleid.

Elke adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verenigingen die op een bepaald terrein werkzaam zijn, leden die gevraagd werden omwille van hun deskundigheid, één vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen en één vertegenwoordiger van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties.


Adviesraden: