AirKoe

Ben jij een actieve veehouder of hobbyboer met een graasweide in Gistel? Wil je jouw dieren een plezier doen met één of meerdere gratis schaduwbomen in je weide?

Lees dan zeker verder!

Elke veehouder is begaan met het welzijn van zijn dieren. Ook voor de provincie West-Vlaanderen en de stad Gistel is dierenwelzijn erg belangrijk. Daarom bieden we dit jaar samen met Regionaal Landschap Houtland & Polders één of meerdere gratis schaduwbomen aan alle landbouwers met een graasweide in Gistel.

Als stad zijn we ervan overtuigd dat één of meerdere bomen in jouw weide een goed idee zijn. Ze bieden schaduw voor de dieren in tijden met steeds meer extreme droogte en hitte. Bovendien zorgen ze ook voor een mooier landschap. Onder de slogan ‘Staat de airkoe in jouw weide aan?’ willen we veehouders uitnodigen om bomen in hun weide te planten. Meer nog, het project ‘Bomenplan’ laat ons ook toe om jou deze bomen gratis aan te bieden, inclusief veebescherming en aanplanting*. Deze zomer zal dan iemand van RLHP langskomen bij de landbouwer om de situatie te bekijken en te bepalen hoeveel bomen er kunnen geplaatst worden. Bomen worden in het najaar (nieuw plantseizoen) aangeplant door RLHP.

Via www.west-vlaanderen.be/airkoe kan je je inschrijven voor deze campagne. Klik op ‘Gistel’ om het juiste formulier in te vullen. Na inschrijving komt de bomenexpert van Regionaal Landschap Houtland en Polders bij jou langs om de mogelijkheden te bespreken. Inschrijven kan tot 31 juli. Ben je minder vertrouwd met online inschrijven? Dan kan je ook inschrijven via het formulier dat je bij deze brief vindt.
Heb je nog vragen over dit aanbod?


Contacteer dan de bomenexpert van Regionaal Landschap
Houtland & Polders via Gilles.Paelinck@rlhp.be of op het nummer 0492 43.80.67

Bij problemen mag je de dienst milieu contacteren: milieu@gistel.be of 059 27 02 21

Voor wie ?

*Actievoorwaarden:

  • De landbouwer is in het bezit van een landbouwnummer en is beroepsmatig landbouwer
  • De gratis aanplant dient niet als vervanging van een recent gekapte boom of als inboet voor niet aangeslagen beplanting
  • Bij verplichte aanplantingen in kader van een omgevingsvergunning kan geen beroep gedaan worden op de gratis schaduwbomen
  • De bo(o)m(en) dienen aangeplant te worden in weilanden ten gunste van dieren, dus niet in tuinen
  • Plannen met meer dan 5 bomen en/of andere kleine landschapselementen (o.a. hagen, boomgaard, heggen, houtkanten, ...) verwijzen we door naar een landschapsplan (zie https://www.rlhp.be/projecten/landschapsontwikkeling/kleinschalige-landschapsprojecten/)
  • De landbouwer houdt de aanplantingen minstens 10 jaar in stand. Wijzigingen aan de
    inrichtingswerken kunnen enkel na overleg met de bomenexpert van het Regionaal Landschap Houtland & Polders
  • Er wordt geen nazorg voorzien na de aanplant