Openbare onderzoeken - provincie of Vlaanderen

Hieronder vindt u alle beleidsplannen, actieplannen en bekendmakingen van provinciaal of Vlaams niveau.

bv. Bekendmaking inventaris geregistreerde bedrijfsruimten, Milieubeleidsplan, Afvalstoffenplan, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ...


Deze omgevingsvergunningsaanvragen liggen ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de kantooruren.