Beslissingen - omgeving

Op deze pagina vindt u een overzicht van de beslissingen die genomen zijn door het college van burgemeester en schepenen over de aanvragen voor het bekomen van een omgevingsvergunning of aktename van een melding. 

MAATREGELEN N.A.V. CORONAVIRUS

De Vlaamse regering heeft, naar aanleiding van de noodsituatie ten gevolge van het coronavirus, een aantal maatregelen genomen op het vlak van de omgevingsvergunningsprocedure. Een maatregel is de verlenging van de beroepstermijn en de uitvoerbaarheidstermijn na een beslissing van het college over een vergunningsaanvraag.

  • De termijn om beroep in te dienen wordt verlengd met 30 dagen, dus van 30 naar 60 dagen.
  • De uitvoerbaarheidstermijn wordt verlengd met 30 dagen. De werken kunnen dus worden aangevat vanaf dag 65.

Deze termijnen kunnen door de minister nogmaals verlengd worden in functie van de noodsituatie.