Beslissingen - omgeving

Op deze pagina vindt u een overzicht van de beslissingen die genomen zijn door het college van burgemeester en schepenen over de aanvragen voor het bekomen van een omgevingsvergunning of aktename van een melding.