Naar inhoud

Openbare onderzoeken omgeving

Op deze pagina vindt u een bundeling van de georganiseerde openbare onderzoeken bij een aanvraag van een omgevingsvergunning.

Deze omgevingsvergunningsaanvragen liggen ter inzage bij de milieudienst of de dienst ruimtelijke ordening tijdens de kantooruren. 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, de milieudienst of de dienst ruimtelijke ordening.

 

 

 

 

 

Overzicht