Naar inhoud

Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Het decreet over de omgevingsvergunning voorziet dat de gemeente een samenvattende tekst van de bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag moet publiceren.

Hieronder vindt u een overzicht van de genomen beslissingen: