Bent u klaar voor het afronden van betalingen?

Vanaf 1 december is het verplicht!

Op 1 december 2019 wordt het verplicht om het totaalbedrag dat een consument aan een onderneming in cash betaalt, af te ronden. Dit geldt ook als de consument slechts een deel van het totaalbedrag in cash betaalt. 

Concreet betekent dit dat bij cashbetalingen totaalbedragen telkens naar boven of beneden moeten worden afgerond al naar gelang het bedrag het dichtst bij 0 of 5 cent ligt. Voorwaarden zijn dat de betaling gebeurt in het bijzijn van de consument en de verkoper en dat het te betalen bedrag meer dan 5 cent bedraagt.

Het is de bedoeling om het aantal munten van 1 en 2 cent dat in ons land in omloop is, sneller te doen afnemen. Hierdoor vergemakkelijkt het leven van consumenten en ondernemingen en verminderen de kosten voor de overheid.

Meer informatie kunt u vinden op de website https://www.goedafgerond.belgium.be of bij de FOD Economie op het gratis nummer 0800 120 33.

Gepubliceerd op woensdag 27 november 2019 17.08 u.