Beslissingen verschillende overheden

Overlegcomité 11 mei / Overlegcomité 23 april / Overlegcomité 14 april / Politiebesluit 29 mrt. / Overlegcomité 24 mrt. / Overlegcomité 19 mrt. / Politiebesluit 16 maart / Overlegcomité 5 mrt. / Besluit gouverneur 12 feb. / Overlegcomité 4 jun.

Overlegcomité - 11 mei

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

Als het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, voorziet het Zomerplan vier belangrijke stappen.

 • Stap 1. Vanaf 9 juni 2021

Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld).
   
 • Telewerk blijft verplicht, met één terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20 % van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen.
   
 • De horeca heropent binnen tussen 8 en 22 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen. 

Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22 naar 23.30 uur. De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.

De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen.

 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.
  • Binnen: tot 200 personen of 75 % van de zaalcapaciteit zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten).
   
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen. 
   
 • Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.
   
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM, gelden de regels van evenementen.
   
 • Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.
   
 • Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats.
   
 • Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en mogen opnieuw openen.
   
 • Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.
   
 • Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers.
   
 • Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours.

 
Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Meer info op de website van het crisiscentrum.


Overlegcomité - 23 april - versoepelingen vanaf 26 april

Het Overlegcomité nam op vrijdag 23 april 2021 enkele belangrijke beslissingen om stap voor stap de coronamaatregelen te versoepelen.

Buitenbubbel, winkels en contactberoepen

Vanaf maandag 26 april:

 • Mogen mensen in groepen van 10 elkaar buiten ontmoeten.
 • Mogen winkeliers opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar je mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.
 • Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – heropenen onder de verstrengde protocollen.

Terrassen 

Vanaf zaterdag 8 mei kunnen de terrassen opnieuw openen onder volgende voorwaarden:

 • Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden);
 • Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen;
 • Enkel zitplaatsen aan tafel;
 • Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre ze niet aan tafel zitten;
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan;
 • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen;
 • De openingsuren zijn beperkt van 8 tot 22 uur.

Evenementen

Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en eventementensector voor de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen. 

Dat betekent dat in de maand mei buitenactiviteiten tot 50 personen zijn toegelaten. Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd.

In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen. 

Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.

Jeugd- en clubactiviteiten

Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni.

Belang van vaccinatie en persoonlijke verantwoordelijkheid

De stapsgewijze heropening van de economie en de hervatting van het sociale leven gebeurt op het tempo van de vaccinatiecampagne. Daarom roept het Overlegcomité iedereen op zich te laten vaccineren. Wanneer je een uitnodiging krijgt, ga daar dan meteen op in. Dit is niet alleen een ticket voor jezelf naar de vrijheid, maar voor ons allemaal. 

Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap. Meer vrijheid betekent ook meer individuele verantwoordelijkheid. Door het de komende dagen en weken veilig te houden, kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.

Meer info op de website van het crisiscentrum.


Overlegcomité - 14 april - einde paaspauze

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.

1. Heropening scholen 

Na het einde van de paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de paaspauze. Dit wil zeggen:

 • Het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden. 

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan. 

2. Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. 

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

3. Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april eindigt de paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10. 

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden. 

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

4. Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket 

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht. 

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen.

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk: 

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken 
 • Professionele rommel- en brocantemarkten 

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).

5. Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. 

6. Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

7. Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren. 


Meer info op de website van het crisiscentrum


Politiebesluit gouverneur - 29 maart

In bijlage vind je het politiebesluit van de gouverneur met aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. De geldigheidsduur van het besluit wordt verlengd tot en met 25 april 2021, mee met de duur van het huidige Ministerieel Besluit. De artikels blijven inhoudelijk quasi gelijk met het voorgaande besluit. Er wordt nog eens expliciet vermeld dat er geen zitmeubelen in de nabijheid van de raamverkoop en take-away mogen staan, omdat ter plaatse nuttigen niet toegelaten is.


Overlegcomité - 24 maart

Naar aanleiding van de forse stijging in het aantal coronabesmettingen en hospitalisaties heeft het Overlegcomité beslist om een Paaspauze van vier weken in te lassen vanaf zaterdag 27 maart:

 • Kappers en niet-medische contactberoepen moeten sluiten.

 • De niet-essentiële winkels zijn enkel nog op afspraak open. Je mag maximaal 1 persoon extra meenemen die onder hetzelfde dak woont.

 • Er wordt voor de lagere- en middelbare scholen een week afstandsonderwijs ingevoerd. De kleuterscholen blijven open.

  De bedoeling is om de scholen terug te laten opengaan na de paasvakantie (19 april).

 • De buitencontacten worden opnieuw beperkt tot 4 personen.

 • De niet-essentiële reizen blijven verboden. De controles aan de grenzen worden opgevoerd.

 • Ook het telewerken blijft verplicht. Hierop komen strengere controles.

 • De avondklok blijft van middernacht tot 5 uur ’s morgens.

Wat deze maatregelen concreet inhouden voor onze scholen, opvangaanbod in de paasvakantie,… wordt gecommuniceerd door de BKO en de scholen zelf.

Laat ons samen opnieuw de curve doen zakken: hou afstand, draag je mondmasker & beperk je sociale contacten!

En vooral: van zodra je aan de beurt bent, laat je vaccineren!


Overlegcomité - 19 maart

Overlegcomité stelt vast dat sinds 12 maart 2021 het aantal nieuwe besmettingen opnieuw stijgt, met een toenemende snelheid. Ook de positiviteitsratio is licht gestegen. De stijging betreft alle leeftijdsgroepen, behalve de 65-plussers. De stijging van de positiviteitsratio is het hoogst in de groep van 10- tot 19-jarigen.

Het totaal aandeel van de nieuwe virusvarianten neemt verder toe; de varianten vertegenwoordigen nu ongeveer 65 procent van de besmettingen.

Er wordt ook een toename van het aantal besmettingen en clusters vastgesteld in het onderwijs.

Het aantal ziekenhuisopnames vertoont opnieuw een sterk stijgende trend, alsook een sterke stijging van de bezetting op intensieve zorgen. 

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

1. Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten plaats.

2. Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart 2021 een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist om:
 • de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de paasvakantie.
 • het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
 • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de paasvakantie, vanaf 19 april.
 • voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

3. Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

4. Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:
 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.
Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.
 

Overlegcomité - 5 maart

Het Overlegcomité oordeelt dat voorzichtigheid geboden blijft en wil in een eerste stap vooral voorrang geven aan onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten.

Activiteiten in openlucht hebben een beduidend lager virologisch risico. Mensen in iets grotere groep buiten laten bewegen stimuleert ook de verbondenheid tussen mensen – een basisbehoefte die door de pandemie sterk onder druk staat. In het bijzonder voor de jongeren is dit belangrijk.

Meer mensen buiten

 • Vanaf 8 maart kan men elkaar met 10 personen buiten ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

Begrafenissen

 • Vanaf 8 maart kan men op een begrafenis of uitvaart binnen afscheid nemen met maximaal 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter.

Prioriteit voor jongeren en het onderwijs

 • Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten: voor kinderen (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten; voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten. Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.
 • Vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is in het hoger onderwijs maximaal 20 % contactonderwijs toegelaten.

Daarnaast zal het MB ook toelaten dat vanaf 8 maart fotografen mensen mogen ontvangen (maximaal 1 consument per 10 vierkante meter, wonend onder hetzelfde dak. Ook de opening van privé-sauna’s wordt voorzien, voor gebruik door personen die onder hezelfde dak wonen. Jacuzzi's, stoomcabines en hammams zijn daarbij niet toegankelijk.

Meer informatie op de website van het crisiscentrum


Besluit gouverneur 12 februari

Het besluit bevindt zich in bijlage (onderaan deze pagina) en gaat in op zaterdag 13 februari. Het vervangt vanaf dan het vorige besluit van 16 december 2020 houdende de plicht tot het dragen en bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. De inhoud van beide besluiten zijn quasi hetzelfde. Het inhoudelijke verschil zit hem in het feit dat na overleg met de kustburgemeesters in het nieuwe besluit terug de mondneusmaskerplicht wordt ingevoerd op de zeedijk (deel bebouwde kom) voor de volledige duur van de Krokusvakantie.


Overlegcomité 4 juni

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag (4 juni 2021) in het Overlegcomité de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Woensdag 9 juni treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met oa opening van de horeca binnen en terugkeerdagen telewerkers.

Voorzichtig blijven

Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan men besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden.

Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.
Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland
 • Terugkeer uit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico ("variants of concern”):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.
Aankomst in België als niet-inwoner
 • Aankomst vanuit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot test of quarantaine.
 • Aankomst vanuit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie:
  • Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico ("variants of concern”):
  • Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden
Vertrek naar het buitenland
Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen. Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.
Passenger Location Form blijft behouden
Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.
Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).
Twee gratis PCR-testen
Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.
 
De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.
 

Horeca

Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni 2021 vervroegd van 8 uur ’s ochtends naar 5 uur ’s ochtends. 
Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni 2021 ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur wordt gebracht.
 

Testevenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens.
Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.
 

Grootschalige evenementen

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse.
 
Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.
 

Volgend Overlegcomité

Het volgend Overlegcomité is gepland voor 11 juni 2021 en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli 2021.
 

Beschermingsmaatregelen - de 6 gouden regels

Het opvolgen van deze regels is belangrijk voor je eigen gezondheid, maar ook en vooral voor het welzijn van anderen. Deze regels zijn noodzakelijk om de tweede golf verder tegen te gaan. We zetten deze regels op een rij.
 1. Was of ontsmet regelmatig je handen. Geef geen kus of handen bij het begroeten.
 2. Doe zoveel mogelijk activiteiten in open lucht. Buiten is het risico op besmetting veel kleiner. Als dit niet kan, zorg je voor voldoende ventilatie van de ruimte.
 3. Wees extra voorzichtig voor mensen die behoren tot een risicogroep.
 4. Respecteer altijd en overal de afstand van 1,5 meter. Dit geldt niet voor mensen uit je eigen huishouden. Als je de veiligheidsafstand niet kan respecteren, dan draag je een mondmasker.
 5. Volg de regels over bijeenkomsten.
 6. Beperk nauwe contacten
Gepubliceerd op dinsdag 11 mei 2021 20 u.