Beslissingen verschillende overheden

Besluit gouverneur 3 december / Overlegcomité 27 november / Besluit gouverneur 16 november / Politiebesluit gouverneur 2 november / Overlegcomité 30 oktober / Vlaamse regering 27 oktober / Overlegcomité 16 oktober / Politiebesluit gouverneur 14 oktober

Politiebesluit gouverneur 3 december

Het politiebesluit met aanvullende maatregelen kun je downloaden in bijlage.

Overlegcomité - 27 november

Het Overlegcomité heeft de epidemiologische situatie in ons land besproken. Ondanks de lichte verbetering van de gezondheidssituatie, bevindt ons land zich nog steeds op COVID-alarmniveau vier.

Het Overlegcomité nam volgende beslissingen:

Heropening van winkels onder strikte voorwaarden

Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen met vanaf 1 december. Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:

 • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel. Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:

 • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
 • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits het respecteren van de afstandsregels.
 • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.

Musea en zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.

De Gistelse veiligheidscel heeft besloten om het zwembad niet te heropenen. Vanaf maandag 7 december start de jaarlijkse sluiting tot zondag 3 januari.

Niet-medische contactberoepen zoals kappers, grimeuses, masseurs en schoonheidssalons mogen de deuren nog niet heropenen.

Kerstperiode

Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Alleenstaanden zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn.

Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.

De avondklok tussen middernacht en 5 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod. Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

De Gistelse veiligheidscel besliste ook om indoor sporten voor -12-jarigen opnieuw toe te laten. De sportverenigingen in kwestie worden op de hoogte gebracht door de sportdienst.

Sporten -12 jaar is terug toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • de totaal beschikbare sportinfrastructuur moet 10m² per deelnemer waarborgen;
 • bij indoor sporten is een optimale ventilatie of verluchting een cruciaal element;
 • contact tussen sportgroepen is niet toegestaan;
 • ouders zetten kinderen af aan de deur en wachten ook buiten na de training, ouders komen dus niet binnen ook niet in de gang, buiten houden ouders afstand van 1,5 m;
 • kinderen komen naar training in sportkledij. De kleedkamers worden niet gebruikt;
 • wie ziek is blijft thuis;
 • sportkampen kunnen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. En dat volgens de regels van het protocol voor sportkampen. Overnachtingen zijn verboden.

Besluit gouverneur - 16 november

Besluit in bijlage over het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen.

Politiebesluit gouverneur - 2 november

Het politiebesluit met aanvullende maatregelen kun je downloaden in bijlage.

Overlegcomité 30 oktober

In bijlage vind je ook een infographic met een overzicht van alle maatregelen (exit corona).

Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op één knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Je kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog één persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.

Economisch leven

 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.

  Het kampeerwagenterrein in Gistel blijft open.

 • Hotels en B&B's blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten.
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.

Scholen

 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december 2020. Vóór 1 december wordt geëvalueerd of 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings.
We moeten nu samen volhouden. Houd het veilig! Zorg voor jezelf en voor elkaar.

Politiebesluit gouverneur - 29 oktober

Het politiebesluit met aanvullende maatregelen kun je downloaden in bijlage.

Vlaamse regering 27 oktober

De overheid legt bijkomende regels op voor sport, cultuur, hogescholen en jeugd. De maatregelen gaan woensdag 28 oktober om 24 uur in.

SPORT

 • Binnensporten en groepssporten worden verboden voor iedereen die ouder is dan 12 jaar. 
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen worden bijgevolg gesloten.
 • Professionele sportwedstrijden mogen nog plaatsvinden, maar zonder publiek, maar dat was al federaal beslist.
 • Buitensporten wordt aangemoedigd: dit mag met maximaal 4 mensen.

CULTUUR

 • Alle cultuurhuizen (concertzalen, theaters, bioscopen en musea) worden gesloten.
 • Alleen de bibliotheken mogen open blijven.
 • Evenementen mogen niet meer doorgaan.

JEUGD

 • Jeugdwerkactiviteiten voor jongeren boven 12 jaar worden verboden.
 • Activiteiten voor kinderen jonger dan 12 mogen dus nog wel, maar activiteiten met overnachtingen mogen niet meer.
 • Buitensportinfrastructuur en buitenspeeltuinen blijven open voor kinderen.

ONDERWIJS

 • Hogescholen gaan over naar code rood, waarbij overgeschakeld wordt op afstandsonderwijs, voor eerstejaarsstudenten en praktijklessen worden wel uitzonderingen toegelaten. De universiteiten waren al op eigen initiatief overgegaan naar code rood.

ZORG

 • In woonzorgcentra wordt het bezoek beperkt tot één knuffelcontact en één extra contact dat om de 14 dagen kan wisselen.
 • Mantelzorgers zullen in woonzorgcentra kunnen blijven slapen.

ECONOMIE

 • Rommelmarkten, kerstmarkten en andersoortige markten worden verboden.

HANDHAVING

 • Controleurs van De Lijn mogen voortaan GAS-boetes geven aan wie geen mondmasker draagt. 
 • Aan de federale regering wordt ook gevraagd of gewone GAS-ambtenaren mogen handhaven op de coronamaatregelen.

Overlegcomité 16 oktober

 • De horeca moet sluiten. Er worden steunmaatregelen voorzien vanuit de hogere overheid.

 • Afhaalmaaltijden kunnen wel nog afgehaald worden tot 22 uur.

 • Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden. 

 • Nachtwinkels moeten om 22 uur sluiten.

 • Er mag geen alcohol meer verkocht worden na 20 uur ’s avonds.

 • Tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends geldt er een nachtklok. Niemand mag zich dan nog op het openbaar domein bevinden, tenzij voor dringende medische verplaatsingen of wanneer je van of naar het werk rijdt.

 • Nauwe contacten worden beperkt tot één extra persoon per huishouden.

 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.

 • Kerstmarkten en rommelmarkten zullen niet meer kunnen, markten mogen wel nog. Drinken en eten ter plaatse wordt verboden op de markt.

Hou het veilig! Meer dan ooit moeten we samen alert blijven en de maatregelen strikt opvolgen!

Politiebesluit gouverneur seizoensarbeid - 14 oktober

Het politiebesluit kun je downloaden in bijlage.

Beschermingsmaatregelen - de gouden regels

Het opvolgen van deze regels is belangrijk voor je eigen gezondheid, maar ook en vooral voor het welzijn van anderen. Deze regels zijn noodzakelijk om de tweede golf verder tegen te gaan. We zetten deze regels op een rij.
 1. Was of ontsmet regelmatig je handen. Geef geen kus of handen bij het begroeten.
 2. Doe zoveel mogelijk activiteiten in open lucht. Buiten is het risico op besmetting veel kleiner. Als dit niet kan, zorg je voor voldoende ventilatie van de ruimte.
 3. Wees extra voorzichtig voor mensen die behoren tot een risicogroep.
 4. Respecteer altijd en overal de afstand van 1,5 meter. Dit geldt niet voor mensen uit je eigen huishouden. Als je de veiligheidsafstand niet kan respecteren, dan draag je een mondmasker.
Gepubliceerd op zaterdag 31 oktober 2020 0 u.