Brexit: verblijfsrecht Britse burgers

Met de Brexit in het vooruitzicht (29 maart 2019) voorziet de Dienst Vreemdelingenzaken communicatie omtrent de Brexit en het verblijfsrecht van inwoners van België met een Britse nationaliteit (zie bijlage). 

Vanaf er meer duidelijkheid is over de procedures en het verblijfsrecht van de Britse burgers na de transitiefase wordt u verder op de hoogte gebracht via deze website.

Gepubliceerd op woensdag 12 december 2018 17.09 u.