Buitenschoolse kinderopvang de Zonnebloem

Het OCMW Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO), ook gekend als Buitenschoolse Kinderopvang (BKO), De Zonnebloem, begeleidt kinderen in hun vrije tijd op vakantie- en schoolvrije dagen, op woensdagnamiddag en voor en na schooltijd.

De Zonnebloem is erkend door Kind & Gezin.

Wie kan er terecht 

Alle Gistelse kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Als de capaciteit het toelaat kunnen ook niet-Gistelse kinderen komen spelen naar de Zonnebloem.

Ons aanbod 

   • spel en ontspanning, zonder verplichting
   • een gevarieerd activiteitenaanbod op woensdagnamiddag en vakantiedagen
   • een enthousiaste vaste ploeg begeleiders
   • zorg en aandacht voor elk kind
   • inspraak en participatie van de kinderen en ouders
   • een veilige verplaatsing van en naar school