Collectieve schuldhulpverlening

Voor wie?

Voor iedereen met een overmatige schuldenlast, die geen uitweg ziet door de schulden.

Wat is collectieve schuldenregeling?

 • U moet een aanvraag doen bij de arbeidsrechtbank via een verzoekschrift.
 • De arbeidsrechtbank beslist of u toegelaten wordt tot de procedure collectieve schuldenregeling.
 • Als u toegelaten wordt, duidt de arbeidsrechter een schuldbemiddelaar aan. Dat is het Sociaal Huis of een advocaat-schuldbemiddelaar.
 • Uw werkgever of de instellingen die u uitbetalen zijn verplicht om uw inkomsten te storten aan de schuldbemiddelaar.
 • De schuldbemiddelaar betaalt de schulden af waar mogelijk.
 • Het Sociaal Huis Gistel werkt voornamelijk samen met het Sociaal Huis van Brugge als schuldbemiddelaar.
 • het Sociaal Huis Gistel staat in voor het uitbetalen van leef-geld en vaste uitgaven zoals huur, gas- en elektriciteit, water enz.Bij onvoldoende samenwerking kan een herroeping of stopzetting aangevraagd worden.
 • Gedurende de procedure mogen geen nieuwe schulden gemaakt worden.

Voorwaarden:

 • Woonplaats in België.
 • Geen handelaar zijn.
 • Langdurige afbetalingsproblemen.
 • Hoe de schulden ontstaan zijn speelt geen rol, maar er mag geen opzet mee gemoeid zijn.

Hoe gaan we te werk?

 • Binnen het budgetbeheer wordt duidelijk dat de schulden niet of moeilijk kunnen afbetaald worden.
 • Er wordt nagegaan als aan alle voorwaarden voldaan wordt om in aanmerking te komen voor een collectieve schuldenregeling.
 • Het Sociaal Huis kan u helpen met het opmaken van een verzoekschrift voor de arbeidsrechtbank of zal u doorverwijzen naar een advocaat hiervoor.
 • Als u toegelaten wordt tot de collectieve schuldbemiddeling, maakt de schuldbemiddelaar een plan op om uw schulden af te betalen. Hij moet een evenwicht vinden tussen uw belangen en die van de schuldeisers:
  - u moet op een menswaardige manier kunnen leven.
  - uw schuldeisers hebben het recht om betaald te worden.
 • Het plan dat de schuldbemiddelaar opstelt moet worden goedgekeurd door de schuldeisers en de rechtbank.