College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad en de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten.

Het college vergadert elke dinsdag om 14.30 uur in de Brosselzaal van het administratief centrum, Heyvaertlaan 18 in Gistel.
De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Het college wordt voorgezeten door de burgemeester.
 
Zitdagen van de leden van het college van burgemeester en schepenen vinden plaats in het administratief centrum, Heyvaertlaan 18 in 8470 Gistel.

 

Samenstelling