Naar inhoud

Praktisch

Cultuurraad

Cultuurraad

  • Op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief brengt deze raad advies uit over aangelegenheden betreffende cultuurbeleid met uitzondering van jeugd, sport en welzijn, waarvoor andere raden bevoegd zijn.
  • Ze coördineert de activiteiten in deze sector, brengt overleg en samenwerking tot stand tussen verenigingen, diensten, instellingen en organisaties, t.t.z. tussen alle instanties en personen die actief zijn in de culturele sector in de gemeente.
  • De raad verricht onderzoek naar en verzamelt documentatie en informatie over het culturele leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied.
  • Ook neemt ze op de behoeften afgestemde initiatieven met betrekking tot culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleidingen.
  • De raad neemt ook deel aan het beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.
  • Alle socio-culturele verenigingen kunnen ervan deel uitmaken.

Klik rechts op 'Samenstelling' voor de contactgegevens van de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris.