MMC: een rit aanvragen

De ritten dienen minstens twee dagen op voorhand aangevraagd te worden aan de centrale.

U betaalt iedere rit rechtstreeks aan de chauffeur. Daarvoor krijgt u een bewijs van betaling, waarvan een dubbel aan de centrale afgeleverd wordt.

De gebruiker betaalt de vastgestelde kilometerprijs* per gereden kilometer, met een minimum van € 3 per rit (= 10 gereden kilometers). Als de chauffeur moet wachten of als u boodschappen moet doen dan vragen we een koffievergoeding van € 1 per begonnen half uur.

Alle onkostenvergoedingen moeten rechtstreeks aan de chauffeur afgerekend worden.

De gebruiker mag tijdens de rit een begeleider meenemen. Deze moet geen lidkaart hebben en valt bijgevolg niet onder de verzekering van de MMC.* deze prijs is gelijkgesteld aan de officiële verplaatsingsvergoeding en wordt jaarlijks aangepast op 1 juli.