De wijkagenten van Gistel

De wijkpolitie Gistel is een deel van de politiezone Kouter (Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout).

De meeste taken zoals interventies, recherche, verkeer … zijn zonaal georganiseerd.

De tijd waarin over de ‘wijkagent’ werd gesproken, met zin voor humor, is definitief voorbij. De wijkagent van de mopjes en de stripverhalen is niet meer. Ook de wijkinspecteur, een vaste waarde in onze samenleving, moet plaats maken voor de wijkteams.

Gistel werd in twee zones opgedeeld, ieder gebied heeft een wijkteam van drie inspecteurs.

Het wijkteam Noord bestaat uit Eerste Inspecteur Franky De Ruyck en Inspecteurs Tonny Deceuninck en Stephanie Claeys; het wijkteam Zuid uit Eerste Inspecteur Kristof Demuenynck en Inspecteurs Ilse Brouckaert en Liesbet Lapon.

De wijkpolitie Gistel telt nog drie andere leden. Eerste Inspecteur Colin Coenye zorgt voor de begeleiding en de opvolging van de wijkteams. Hij neemt ook de wapens, ruimtelijke ordening en milieu voor zijn rekening. Het secretariaatswerk is in handen van Assistent Steven De Pelsmaeker. Eerste Hoofdinspecteur Alain Maes heeft de algemene leiding van de wijkpolitie Gistel.

De reorganisatie van de wijkpolitie is er gekomen door verschillende factoren

Vroeger waren de wijkinspecteurs inwoners van Gistel die jarenlang die taak uitoefenden. Nu blijven de inspecteurs niet altijd lang actief in hetzelfde gebied, velen kiezen voor een andere functie binnen of buiten de zone.

Door de reorganisatie kunnen de wijkinspecteurs beter ingezet worden. De werking van de politie is dus niet langer beperkt tot de dienstregeling van één persoon en daardoor kan er ook in de weekends gepatrouilleerd worden.

Wanneer een inspecteur vakantie neemt, ziek is of een cursus volgt, valt de dienstverlening niet stil. Wanneer iemand met pensioen gaat of de wijkpolitie verlaat, gaat de ervaring en de kennis van het terrein niet verloren.

Info: Politiecommissariaat Gistel - 059 27 02 30 - pz.kouter.wijk.gistel@police.belgium.be

Openingsuren
maandag, dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 uur

woensdag: van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur

donderdag: van 16 tot 19 uur