Naar inhoud

Praktisch

College

College

college van burgemeester en schepenen
Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad en de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten.

Het college vergadert elke dinsdag om 14.30 uur in de Brosselzaal van het administratief centrum, Heyvaertlaan 18 in Gistel.
De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Het college wordt voorgezeten door de burgemeester.
  
Zitdagen van de leden van het college van burgemeester en schepenen vinden plaats in het administratief centrum, Heyvaertlaan 18 in 8470 Gistel.

Klik in de rechterkolom op samenstelling om de bevoegdheden en de zitdagen van de leden van het college te bekijken.