Burgerzaken

De dienst burgerzaken bestaat uit de diensten bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingenzaken.
De dienst bevolking beheert het bevolkings- en vreemdelingenregister volgens de wettelijke bepalingen. Deze dienst organiseert ook de verkiezingen.
De dienst burgerlijke stand stelt persoonsakten op bij geboorte, adoptie, huwelijk, wettelijke samenwoning, overlijden …
De dienst vreemdelingenzaken houdt de dossiers bij van niet-Belgen die zich willen inschrijven of al ingeschreven zijn in het vreemdelingen- en wachtregister.

Digitaal loket

Heel wat documenten kunt u online aanvragen via ons digitaal loket. De opgevraagde documenten ontvangt u per mail of per post.

Waarvoor kan je bij ons terecht?