Landbouwraad

Het doel van de landbouwraad is vastgelegd als volgt:

De landbouwraad is een adviserend orgaan, dat als officieel erkende woordvoerder van de land- en tuinbouwbelangen beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak die de land- en tuinbouw aanbelangen.

Hij kan duurzame oplossingen suggereren voor de problemen die zich in de land- en tuinbouwsector te Gistel stellen.

Het is de opdracht van de landbouwraad om de samenwerking tussen de verschillende landbouworganisaties te bevorderen en om de dialoog met andere belangengroepen en sociale organisaties te stimuleren en duurzame oplossingen uit te werken voor de problemen die zich stellen.

De landbouwraad heeft niet tot taak om omgevingsvergunningen te adviseren.

Samenstelling