Managementteam

Het managementteam legt zich toe op de organisatiebrede, professionele ontwikkeling van de gehele gemeentelijke organisatie.
Het managementteam werkt zowel op korte als op halflange en lange termijn.
Het managementteam stuurt de ontwikkeling van de organisatie vanuit de filosofie van total quality management of integrale kwaliteitszorg.

Het team zorgt voor de coördinatie tussen de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit en organisatie van de gemeentelijke diensten en ook de interne communicatie.

Het managementteam adviseert het bestuur over belangrijke dienstoverschrijdende dossiers op het vlak van personeelsbeleid, financieel beheer en organisatie.

Samenstelling