Milieuraad

  • De milieuraad heeft tot doel het stadsbestuur te adviseren over het gemeentelijk natuur- en milieubeleid.
  • Via deze raad krijgt de bevolking inspraak in het gemeentelijk natuur- en milieubeleid.
  • De milieuraad waakt over de kwaliteit van ons leefmilieu en signaleert milieuproblemen aan het stadsbestuur.
  • De milieuraad informeert en sensibiliseert de bevolking.

 

 

 

 

Samenstelling