Sportraad

  • Deze raad geeft advies, op eigen initiatief of op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en particuliere instanties, over de bevordering van sport, lichamelijke opvoeding en openluchtleven en dit in het belang van het algemeen welzijn en lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners.
  • Coördineert de activiteiten en neemt initiatieven ter bevordering van de sportbeoefening.
  • Op het gebied van competitie- en recreatiesport coördineert de raad de activiteiten door overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen verenigingen, organisaties, diensten en instellingen.
  • Ze onderzoekt en verzamelt documentatie en informatie inzake sport en recreatie en wisselt dit uit tussen de sportraad en de anderen adviesraden.

 

Samenstelling