Cultuurraad

De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de stad Gistel met een bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming. De raad stimuleert kansengroepen tot deelname aan culturele activiteiten door zo laag mogelijke toegangsprijzen te hanteren. Naast de verenigingen worden geïnteresseerde burgers betrokken bij de opendeurpolitiek van de cultuurraad die zo inspraak en participatie garandeert.

De algemene vergadering is samengesteld uit een afvaardiging van socio – culturele organisaties en van inwoners die willen meewerken aan de realisatie van het cultuurbeleid. 

Dagelijks bestuur cultuurraad Functie Adres   Mail
         
Debaillie Filip voorzitter Hoogwegel 20 Gistel filip.debaillie@pandora.be 
Albers Monique ondervoorzitter Nieuwpoortsesteenweg 207 Gistel monique.albers@telenet.be 
De Clercq Erwin lid Wilgenlaan 8 Gistel erwin.de.clercq1@telenet.be 
Demuynck Frederiek lid Bovekerkestraat 16  Gistel frederiekdemuynck@telenet.be 
Derycke Franky lid Scholstraat 7 Oudenburg franky.derycke@telenet.be 
Maekelbergh Marnix lid Brugsebaan 84 Gistel mmaekelberg@gmail.com
Thoon Kurt lid Mosselstraat 42 Gistel kurt.thoon@hotmail.com 
Mylle Nadine lid St.-Jansgasthuisstraat 4 bus 0202 Gistel nadine.mylle@telenet.be 

Luk Lowyck 

lid

Dorpsstraat 72

Gistel

luk3lowyck@hotmail.com  

Pjotr Markey

lid

Nieuwpoortsesteenweg 101

Gistel

pjotr.markey2000@gmail.com 

Tessa Tahon lid Bruidstraat Gistel tessa.tahon@outlook.com 
Els Bonte deskundige cultuur Sportstraat 1 Gistel els.bonte@gistel.be 
Bentein Ann schepen cultuur Nieuwpoortsesteenweg 57 Gistel ann.bentein@hotmail.com 

Samenstelling