Economische raad

De gemeentelijke economische raad heeft als doel het bevorderen van een bedrijfsvriendelijk beleid en het stimuleren van de lokale economie.

Lokale economie omvat distributie, ambachten, industrie, dienstverlening en vrije beroepen.

De werking en samenstelling van de economische raad wordt in het voorjaar van 2019 herzien. Er zal een nieuwe raad worden samengesteld.

 

Samenstelling