Economische raad

De gemeentelijke economische raad heeft als doel het bevorderen van een bedrijfsvriendelijk beleid en het stimuleren van de lokale economie.

Lokale economie omvat distributie, ambachten, industrie, dienstverlening en vrije beroepen.

Om de doelstelling te verwezenlijken zal de raad:

  • een forum creëren waar de belangen van de middenstand, zelfstandigen, KMO’s en grote bedrijven en van hun professionele of interprofessionele bedrijfsorganisaties en handelscomités aan bod kunnen komen;
  • op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over aangelegenheden betreffende de lokale economie;
  • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de lokale actoren;
  • onderzoek verrichten naar en informatie verzamelen over de lokale economie en het lokale bedrijfsleven.

 

Samenstelling