Jeugdraad

De Gistelse jeugdraad heeft als doelstelling de stem van kinderen en jongeren te vertolken in het gemeentelijk jeugdbeleid.

De jeugdraad kan concreet de volgende initiatieven nemen:

  1. Adviseren op vraag van het college of op eigen initiatief.
  2. Inspraak en participatie organiseren om kinderen en jongeren actief te betrekken bij jeugdthema’s.
  3. Initiatief nemen om activiteiten te organiseren om deelname bij kinderen en jongeren te bevorderen, participatie en inspraak op te zetten en zo de vinger aan de pols te houden en om te sensibiliseren.
  4. Informatie te verspreiden en netwerken te bevorderen tussen jeugdwerkinitiatieven en individuele jongeren.
  5. Het jeugdbeleid opvolgen via de meerjarenplannen.
  6. Aanspreekpunt zijn voor alle ideeën, noden en behoeften van kinderen en jongeren.
  7. Belangen verdedigen van kinderen en jongeren.

Samenstelling