OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn bestuurt OCMW Gistel - Sociaal Huis en is samengesteld uit negen raadsleden (inclusief voorzitter). Ze worden bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad gekozen door de gemeenteraad voor een periode van zes jaar. De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert 10 keer per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter van het OCMW.

De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn is te vergelijken met de werking van de gemeenteraad. De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn toegankelijk voor het publiek, behalve het besloten gedeelte. De vergaderdata van de raad kunt u terugvinden onder de rubriek agenda OCMW raad.

 

Samenstelling