Noord-Zuidwerkgroep

De werkgroep Noord – Zuid heeft de volgende doelstellingen:

  • De coördinatie, het overleg en de samenwerking tot stand te brengen tussen alle lokale belangstellenden inzake ontwikkelingssamenwerking en in eerste instantie samen streven naar het statuut van Fair Trade.
  • De informatie, de motivatie, de sensibilisering en de educatie te bevorderen over de ontwikkelings- en mensenrechtenproblematiek en hierover advies te verstrekken aan het gemeentebestuur. 
  • Op eigen initiatief participatieprojecten uitwerken waarbij de werkgroep een coördinerende rol op zich neemt tussen de verschillende partners en andere adviesraden.
  • Uitwerken en adviseren van een ondersteuningsbeleid(subsidie) voor zowel Noord als Zuid projecten.

Samenstelling