Sportfunctionaris

Jonas Vankrunkelsven

Taakomschrijving

  • Beheer van de sportinfrastructuur in overleg met de exploitant TMVW.
  • Opmaak, coördineren en evalueren van het gemeentelijk sportbeleid.
  • In samenspraak met de sportraad stimuleren van het overleg tussen de sportclubs.
  • Subsidiëring en ondersteuning van de erkende sportclubs.
  • Sportpromotie.