Huis van het kind

Het Huis van het Kind Gistel is een samenwerkingsverband tussen diensten die werken met en voor kinderen, jongeren en gezinnen. Een samenwerkingsverband van verschillende organisaties en diensten die samen zorgen voor een aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. We willen (aanstaande) ouders, opvoeders, kinderen en jongeren de kans geven zich maximaal te ontplooien. Daarom willen wij met het Huis van het Kind Gistel:

  • Gericht advies geven
  • Gericht de gepaste uitbreiding bieden bij vragen rond gezondheid, opvoeding en sociale ontplooiing.