Differentiatie op opcentiemen onroerende voorheffing

Stad Gistel differentieert vanaf 2020 de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing naar gelang het type eigendom en de hoogte van het niet-geïndexeerd KI.

  • Voor onbebouwde eigendommen (ongeachte de aard van het onbebouwde perceel) worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld op 1.070.
  • Voor bebouwde eigendommen met een niet-geïndexeerd KI lager dan of gelijk aan € 745 worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld op 1.000.
  • Voor bebouwde eigendommen met een niet-geïndexeerd KI hoger dan € 745 worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld op 1.070.

    De aard van het onbebouwd perceel: weiland, landbouwgrond, bouwgrond, bosgrond …

Onze stad wil via een differentiatie van de opcentiemen op de onroerende voorheffing een blijvende jaarlijkse financiële stimulans bieden aan inwoners die eigenaar zijn van een 'sociale' woning. Met dit doel differentieert onze stad de gemeentelijke opcentiemen op basis van het niet geïndexeerd KI.

Voorbeelden:

U bezit in Gistel een woning met een niet geïndexeerd KI gelijk aan of lager dan 745. U kunt genieten van de jaarlijkse financiële stimulans en bij de berekening van de opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt het lager tarief van 1.000 opcentiemen toegepast.

U bezit in Gistel een woning met een niet geïndexeerd KI hoger dan 745. Bij de berekening van de opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt het tarief van 1.070 opcentiemen toegepast.

U bezit in Gistel een onbebouwd perceel (ongeacht de aard van het perceel). De opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het onbebouwd perceel wordt berekend op basis van 1.070 opcentiemen.