Dokter Egide Defeverpark

Algemene info

Download in bijlage het grondplan en de slideshow die afgespeeld werd tijdens de infomarkt op 30 juni.

ONTWERP

De stad Gistel heeft de villa Les Sophoras met het bijhorende kasteelpark in 2017 gekocht van een private eigenaar. De stad wenst dit kasteelpark open te stellen voor elke Gistelnaar. De villa is gesloopt in 2020. De gemeenteraad heeft het domein de naam Dokter Egide Defeverpark verleend. In de zitting van 7 april 2021 kon de gemeenteraad, met bijzondere dank, dan ook een belangrijke schenking aanvaarden van mevrouw Marie-Hélène Defever. Deze schenking wordt integraal besteed aan de inrichting van het park. Op 8 augustus 2021 werd het huidige park alvast opengesteld voor de Gistelnaar.

De gemeenteraad heeft het masterplan voor het dokter Egide Defeverpark goedgekeurd in de zitting van 5 mei 2022. De geplande inrichtingswerken zijn namelijk ingebed in een totaalvisie op de brede, groene long in het stadscentrum. Die groene long verbindt de tuin van het dienstencentrum De Zonnewijzer met het nieuwe kasteelpark naar het park rond de bibliotheek tot aan de Oostmolensite. 

Het ontwerp kan opgesplitst worden in vier delen. De zones zijn de volgende:

ZORGTUIN

Het ontwerp zorgt voor een verbinding tussen de site rond De Zonnewijzer en de ruimere groene long in Gistel. De bestaande zorgtuin zal aangepast worden naar een beleeftuin voor senioren.

DOKTER EGIDE DEFEVERPARK

Ten oosten van de zorgtuin bevindt zich het kasteelpark, de oude villatuin, dat het hart van de bredere, groene long zal uitmaken. De tuinmuur wordt op gerichte plaatsen open gemaakt. De villatuin biedt plaats aan vier zones: een boszone met vijver, een zone voor moestuinieren, een
boomgaard en een centrale open zone. Aan de straatzijde wordt er een parking aangelegd voor bezoekers van het park.

CULTUURTUIN

De cultuurtuin is het gebied rond de bibliotheek en biedt plaats aan kleinschalige evenementen, een speelzone en een open weide. De open ruimte rond de bib wordt hierop aangepast door het weghalen van struiken en het aanleggen van een landschapstheater, speelzone … Richting het woonproject Brouwershove wordt aansluiting gezocht met de daar aanwezige terreinaanleg.

MOLENLANDSCHAP

De site rond de Oostmolen en Oostmolenhoeve maakt inherent deel uit van de groene long en
de beleving van de site. De ingrepen blijven echter beperkt tot de aanleg van een fietsdoorsteek van de Warandestraat naar het Wielermuseum, om zo te vermijden dat fietsers over het drukke terras van de Oostmolenhoeve moeten rijden. Deze fietsdoorsteek zal aangelegd worden in een historisch passende verharding: een ternair mengsel dat aansluit bij de natuursteenklinkers die er vandaag al liggen.

UITVOERING

De studieopdracht voor het masterplan en het uitvoeringsdossier is gegund aan Fallow en Plant en Houtgoed in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. Wij genieten de steun van Westtoer, het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

De uitvoeringsfase is gepland voor de eerste helft van 2023.