Dorpskernrenovatie Snaaskerke

Algemene info

Algemene info

In samenwerking met Fluvius worden er in de dorpskern van Snaaskerke riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd.

De werken werden gegund aan de firma Verhelst Aannemingen uit Oudenburg en zijn gestart begin september 2019.

De bedoeling is om regenwater en afvalwater gescheiden af te voeren. Daarbij wordt de dorpskern volledig vernieuwd en heringericht.

De werken worden opgedeeld in drie fasen:

  • Fase I: Dwarsstraat, Vrijheidstraat, Dorpsstraat (vanaf de kerkomgeving tot aan de Kanaalstraat, via het voormalig Stationsplein), en Tarwestraat.
  • Fase II: Ijzerwegstraat, Peperstraat en Snaaskerkestraat
  • Fase III: Dorpsstraat (rest, vanaf Kanaalstraat tot aan de kerk), Dwergenstraat en Kabouterstraat.

Fase I zal opgedeeld worden in verschillende deelfases om de bereikbaarheid steeds te garanderen. 

  • In de 'Schuine Dorpsstraat' zijn de nutsmaatschappijen bezig met het aanleggen en overkoppelen van hun leidingen.
  • Op het Stationssplein wordt de laatste hand gelegd aan de klinkerverharding en de aanleg van de groenzones.
  • In de Dorpsstraat, dit is de laatste deelfase van fase 1, zijn de rioleringswerken in uitvoering waarna de nutsmaatschappijen volgen om ook hun werken uit te voeren.

Mobiliteit tijdens de werken:

Tijdens de werken zullen er een aantal verkeersbeperkingen gelden. De aannemer zal de vereiste verkeerssignalisatie plaatsen.


Betonverharding kruispunt Dorpsstraat met Vrijheidsstraat

Vanaf donderdagochtend 15 juli 7 uur zal dan het kruispunt van de Dorpsstraat met de Vrijheidsstraat ontoegankelijk zijn voor auto’s. Maar dan kunnen de Dwarsstraat, Vrijheidsstraat en Bergschuurstraat wel weer gebruikt worden. Deze situatie blijft vervolgens onveranderlijk tot 12 augustus. De reden hiervoor is de aanleg van de betonnen rijweg.