Dorpskernrenovatie Snaaskerke

Algemene info

Algemene info

In samenwerking met Fluvius worden er in de dorpskern van Snaaskerke riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd.

De werken werden gegund aan de firma Verhelst Aannemingen uit Oudenburg en zijn gestart begin september 2019.

De bedoeling is om regenwater en afvalwater gescheiden af te voeren. Daarbij wordt de dorpskern volledig vernieuwd en heringericht.

De werken worden opgedeeld in drie fasen:

  • Fase I: Dwarsstraat, Vrijheidstraat, Dorpsstraat (vanaf de kerkomgeving tot aan de Kanaalstraat, via het voormalig Stationsplein), en Tarwestraat.
  • Fase II: Ijzerwegstraat, Peperstraat en Snaaskerkestraat
  • Fase III: Dorpsstraat (rest, vanaf Kanaalstraat tot aan de kerk), Dwergenstraat en Kabouterstraat.

Fase I zal opgedeeld worden in verschillende deelfases om de bereikbaarheid steeds te garanderen. Op 11 maart 2019 zijn de nutsmaatschappijen gestart met de voorbereidende werken, o.a. aanpassing en vernieuwing van de nutsleidingen in deelfase I.  Deze deelfase omvat de Dwarsstraat, de Bergschuurstraat en de Vrijheidsstraat.

Op 26 november 2019 werd de 3e deelfase van de dorpskernrenovatie opgestart:

  • De aanleg van de bovenbouw in de Dwarsstraat is aan de gang.
  • In de Vrijheidsstraat, tussen het kruispunt van de Dwarsstraat en het kruispunt van de Haverstraat zijn de huisaansluitingen opgestart.
  • Vanaf het kruispunt met de Haverstraat tot Vrijheidsstraat ter hoogte van huisnummers 13/18  is bijkomend archeologieonderzoek aan de gang en starten aansluitend de rioleringswerken.

Mobiliteit tijdens de werken:

Tijdens de werken zullen er een aantal verkeersbeperkingen gelden. De aannemer zal de vereiste verkeerssignalisatie plaatsen.