Dokter Egide Defeverpark

Dokter Egide Defeverpark open voor publiek

Een groene long van en voor de Gistelnaar

Vanaf zondag 8 augustus 2021 is elke Gistelnaar welkom in het dokter Egide Defeverpark in de Ellestraat.

  • Wil je ontdekken hoe je van bij de Oostmolen helemaal tot in het nieuwe park kunt wandelen?
  • Wil je de energie voelen van de schitterende bomen?
  • Wil je de twee bunkers ontdekken?

Kom dan zeker eens langs!

Officiële opening op 8 augustus

Op zondag 8 augustus 2021 werd het park officieel geopend door het stadsbestuur in samenwerking met de Gistelse verenigingen en de Gistelse parkraad.

Ereburger juffrouw Defever

Mevrouw Marie-Hélène Defever, beter gekend als ‘juffrouw Defever’ en zus van wijlen dokter Egide Defever, deed een belangrijke schenking van een bedrag van
€ 516.625 voor het park. Juffrouw Defever en haar broer kregen het ereburgerschap toegekend. 

Hier vind je meer info over de herinrichting van het park