Evenementen in Gistel - coronamaatregelen

Tot en met 30 september 2021, kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen minder is dan 200 personen binnen of 400 personen buiten.

Vanaf 1 oktober 2021, kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen minder is dan 500 personen binnen of 750 personen buiten.

Concreet wil dit zeggen dat voor alle evenementen op het grondgebied Gistel volgende van toepassing zal zijn:

Vanaf 1 september tot en met 30 september, met een publiek van minstens 200 personen binnen en van minstens 400 personen buiten, dient gewerkt te worden met de covid- scan om het covid-paspoort te scannen aan de ingang van het evenement, zaal,

Door middel van gebruik van de covid-scan wil dit zeggen dat de maatregelen mondmaskerplicht, zittend aan tafels, … niet meer van toepassing zijn tijdens het evenement.

De social distancing regels en de mondmaskerplicht dienen niet gerespecteerd te worden, dansfeesten zijn toegelaten. De minimale horecaregels moeten worden toegepast bij deze evenementen.

De specifieke horecaregels met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen zijn niet van toepassing. De minimale regels en de protocollen van toepassing op inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, zoals hoger toegelicht onder de algemene inleiding onder dit hoofdstuk “Openbaar leven”, gelden voor het overige.

Vergeet zeker niet je evenement in te geven op onze evenementenwebsite:

https://www.gistel.be/eloket/formulier/3/evenementen-meldingsformulier 

Hoe kan je je hierop organiseren als organisator:

Meer informatie vindt u op www.covidsafe.be (voor burgers) en www.covidscan.be (voor organisatoren van evenementen).

  1. download de officiële CovidScan -app.
  2. Selecteer validatie type: evenement (covid Safe Ticket)
  3. Via uw gsm kan u nu de covid-paspoorten inscannen.

Inwoners die dit niet zelf kunnen afprinten krijgen de kans om indien gewenst hun covid- paspoort bij de gemeente te laten afdrukken, dit zodat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan een evenement.

Bij élke toegang tot het terrein van het evenement moet de gebruiker zijn COVID-certificaat kunnen tonen, in de CovidSafeBE-app of op papier. Alleen met de CovidS-canBE-app mag de QR-code gescand worden bij elke toegangscontrole. Die app toont na het scannen een groen of rood teken. Groen betekent dat de bezoeker binnen mag, rood niet.

Bij het scannen van je COVID-certificaat op een evenement worden geen gezondheidsgegevens gedeeld met de organisator of bewakingsfirma. Zij krijgen enkel je naam en voornaam te zien, en of je certificaat voldoet aan de vereisten om binnen te mogen (bv. of het nog geldig is).

Gepubliceerd op vrijdag 3 september 2021 13.29 u.